Opzeggingsrecht

De koper heeft het recht om de verkoper op te hoogte te brengen van een annuleering van een aankoop, zonder boetes en zonder opgaaf van reden, binnen 14 werkdagen na de leveringsdatum van de product. Kennisgeving door de koper moet gebeuren door gebruik te maken van ons annuleringsformulier. Door dit te respecteren evenals de bovengenoemde tijdslimie, zal de koper een retourauthorisatienummer ontvangen. In het geval van retourneerpakketten, na te hebben verwittigd Chaussures Dusart binnen de hiervoor vermelde tijdslimiet, zijn de retourkosten altijd ten laste van de klant .De klant moet elk teruggestuurd artikel met de best mogelijke zorg beschermen. In het geval van ongeldige terruggaven behoudt Chaussures Dusart zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren. Voor vragen over annuleeringsmodaliteiten kan de klant per e-mail na info@chaussuresdusart.be om details vragen