Bescherming van privacy

Principes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens In principe,is toegang tot informatie op of via de site mogelijk zonder de noodzaak om persoonlijke gegevens, te registreren, zoals naam, post of e-mail adres. Buitengewoon, om aanvullende diensten te verkrijgen ( vraag om informatie,reservatie, klantzone, abonnement op nieuwsbrieven), is het mogelijk dat persoonlijke informatie, bijzonder contactgegevens, nodig zijn. In dit geval wordt de gebruiker voraf op de hoogde gebracht; de gegevens worden verwerkt volgends richtlijn 2002/58/CE, in relatie tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Concreet betekend dit: Uw persoonlijke gegevens moeten alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de redenen die zijn opgegeven tijdens het versamelproces. U hebt, op elk moment, het recht op toegang tot en wijziging/correctie van gegevens, evenals het recht op oppositie, om hun exactheid te verifieren, en eventuele fouten te laten corrigeren. Ga naar klantenbeheer voor eventuele wijzigingen in uw contactgegevens. Gebruik van informatie over browsen voor statistische doeleinden Terwijl u de website bezoekt, verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens °Het IP-adres das is toegewesen tijdens uw verbinding ° De datum en tijd van toegang tot de website ° De bezoekte paginas ° Het tyoe browser dat wordt gebriukt ° Het platform en/of het exploitatiesysteem dat op uw computer is geinstalleerd ° De zoekmachine evenals zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantaal bezoekers van de verschillende secties van de site te meten, en om verbeteringen te kunnen installeren. Gebruik van cookies. Met het doel om het browsen op de site te vermakkelijken en om technisch beheer te optimaliseren, kan Chaussures Dusart nu en dan cookies gebruiken. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een later bezoek aan de dezelfde site. Het kan niet worden gelezen door een andere site maar uitsluitend door degene die het heeft gemakt. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvorbeld om vorkeuren voor een bepaald soort informatie te registreren, waardoor het niet nodig is om elk type te herhalen tijdens elk bezoek op de website. De meeste "cookies" functioneren slechts voor de dur van een bezoek. Geen van hen bevat informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, per telefoon, e-mail of post. U kunt uw browser ook zodanig configureeren dat deze u op de hoogde stelt telkens wanneer een "cookie" wordt aangemaakt of zo, om registratie ervan te voorkomen